Súčasťou dodávky žeriava býva aj dodávka žeriavovej dráhy pre všetky typy žeriavov (mostových aj portálových), ak nie je súčasťou stavby haly. Výpočet oceľových konštrukcií žeriavových dráh je vypracovávaný podľa EUROKODU.


Tvary nosníkov bývajú najčastejšie nasledovné:

Žeriavové dráhy sa dodávajú ako samostatné nosníky, ktoré sa montujú na konzoly stĺpov haly alebo sa dodáva úplná žeriavová dráha spolu so stĺpmi. Súčasťou žeriavovej dráhy môžu byť revízne plošiny (revízne lávky), priechozie lávky, výstupné rebríky (alebo schodištia), spojovací a kotviaci materiál.

Žeriavové dráhy, ak nie je dohodnuté inak, sa dodávajú vyhotovené a zmontované podľa EN 1090-3. Žeriavové dráhy sa dodávajú natreté základným a vrchným náterom. Náterom obyčajne predchádza otryskanie oceľovej konštrukcie. Štandardné vyhotovenie farebných odtieňov je:

- nosníky dráhy modrý RAL 5005

- stĺpy modrý RAL 5005 (do výšky 2100 mm od zeme s bezpečnostným pruhovaním


Na nebezpečných miestach žeriava aj dráhy je výstražné žlto-čierne pruhovanie STN 018012-1,2.

Podľa požiadaviek je možné dodať žeriav aj dráhu v inom farebnom vyhotovení.

Žeriavová dráha musí byť po celú dobu životnosti trvale kontrolovaná a udržiavaná.

PRÍKLADY VYHOTOVENIA ŽERIAVOVÝCH DRÁH