Firma KPK má pre skúšanie zdvíhacích zariadení vlastné skúšobné bremená ktoré je možné prenajať spolu s viazacími prostriedkami

Zoznam skúšobných bremien:

hmotnosť • počet • rozmery :

 • 25 kg - 8 ks
 • 200 kg - 2 ks - 1000x1000x90 mm
 • 300 kg - 2 ks - 1000x1000x90 mm
 • 1000 kg - 4 ks - 1000x1000x200 mm
 • 2600 kg - 1 ks - 1010x1020x500 mm
 • 2700 kg - 1 ks - 1010x1020x500 mm
 • 2750 kg - 2 ks - 1010x1020x500 mm
 • 4600 kg - 1 ks - 1220x1220x460 mm
 • 5500 kg - 12 ks - 3020x1860x410 mm
nosič bremien výrobné číslo 5054 - číslo výkresu 9005-0:
 • Tiahla 2700 mm
 • Hmotnosť bremien: max. 60 000 kg
 • Hmotnosť traverzy: 885 kg
 • Hmotnosť nosiča: 4700 kg
 • Tiahla 2400 mm
 • Hmotnosť bremien: max. 60 000 kg
 • Hmotnosť traverzy: 885 kg
 • Hmotnosť nosiča: 4700 kg
 • Popruhy 25000 kg / 5m
 • Hmotnosť bremien: max. 81 400 kg
 • Hmotnosť traverzy: 885 kg
 • Hmotnosť nosiča: 4460 kg
nosič bremien výrobné číslo 7658 - číslo výkresu 6254-0:
 • Popruhy 15000 kg / 5,5 m
 • Hmotnosť bremien: max. 40 000 kg
 • Hmotnosť nosiča: 680 kg