Firma KPK navrhuje, vyrába a dodáva rôzne regálové zakladače.
Okrem nových zariadení robí f.KPK aj rekonštrukcie stávajúcich regálových zakladačov.

Príklady vyhotovenia rôznych regálových zakladačov