Firma KPK navrhuje, vyrába a dodáva rôzne regálové zakladače. Okrem nových zariadení robí f.KPK aj rekonštrukcie stávajúcich regálových zakladačov.


Niektoré typy vyrábaných zakladačov:

Regálový minizakladač KPK RZ 100 s ručným zakladaním bremien

Technické parametry minizakladača KPK RZ 100:

 • nosnosť zakladača: bremeno na stole 100 kg + max. hmotnosť obsluhy 110 kg
 • šírka uličky: 1000 mm
 • rázvor zakladača: 2 730 mm
 • výška zdvihu od podlahy: 6 150 mm
 • rýchlosť zdvihu: 2 až 20 m/min FM
 • rýchlosť pojazdu zakladača: 3 až 50 m/min FM
 • klasifikácia mechanizmu zdvihu podľa ISO / FEM : M5/2m
 • zaradenie zakladača podľa STN 270103: H3 D2 J5
 • zaradenie zakladača podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 : Ae/
 • Rozmery pracovnej plochy stola: 885 mm x 818 mm

Kabína zakladača je tvorená základným rámom z joklových profilov a stien z oceľového plechu. Vo vnútri kabíny sa nachádza nastaviteľná sedačka s opierkami pre chrbát a ruky. Ovládanie zakladača je pomocou dvoch pultov s príslušnými ovládacími prvkami. Súčasťou kabíny je hasiaci prístroj.

Regálový mini zakladač slúži na skladovanie materiálu uloženého v prepravkách na policiach regála. V každej uličke sa nachádza len jeden zakladač.
Východzia poloha zakladača je na začiatku uličky, pracovný stôl je spustený do minimálnej výšky. Obsluha naloží na pracovný stôl prepravky, ktoré chce naskladniť, pričom si nechá priestor na stole, cez ktorý nastúpi do kabíny zakladača. Po štarte ovládania zakladača a voľbou zdvihu smerom hore, sa stôl začne zdvíhať do pracovnej polohy, a súčasne sa automaticky uzatvorí vstupná zábrana na kabíne. Kabína je zatiaľ položená na dorazoch a bez pohybu, stôl je už v pracovnej polohe. Ďalším zdvíhaním dôjde k pohybu kabíny s obsluhou na požadovanú výšku. Súčasne je možné ovládať, aj pojazd zakladača, aby sa pracovný stôl dostal k potrebnej bunke v regáli.

Regálový zakladač KPK RZ 1000 s teleskopickými vidlicami

Technické parametry zakladača KPK RZ 1000:

 • nosnosť zakladača: bremeno na vidliciach 1000 kg + max. hmotnosť obsluhy 150 kg
 • rázvor zakladača: 3 600 mm
 • výška zdvihu od hlavy spodnej koľajnice: 5 120 mm
 • rýchlosť zdvihu: 2 až 18 m/min FM
 • rýchlosť pojazdu zakladača: 8 až 84 m/min FM
 • rýchlosť vysunutia vidlíc (s bremenom / bez bremena) : 10 m/min / 20 m/min
 • klasifikácia mechanizmu zdvihu podľa ISO / FEM : M6 / 3m
 • zaradenie zakladača podľa STN 270103: H2 D2 J5
 • zaradenie zakladača podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 : Ae/
 • typ spodnej koľajnice dráhy: S 24
 • typ hornej koľajnice dráhy: I 120

Priečnik je nosník skriňovej konštrukcie pozváraný z plechov, na konci ktorého sú uložené celkovo 2 vertikálne kolesá – hnacie a hnané a dva páry vodorovných vodiacich kladiek. Pred kolesami sa nachádza zachytávacie zariadenie proti zídeniu kolies z koľajnice a mechanické čistiace zariadenie. Stĺp je nosník z valcovaného joklového profilu, ktorý má na bočných stranách privarené dve koľajnice 4HR prierezu pre vedenie zdvihového vozíka po stĺpe. V spodnej časti stĺpa je prírubový spoj pre pripojenie k priečniku. V hornej časti stĺpa sa nachádza horné vedenie zakladača. Vozík zdvihu pozostáva zo zváraného rámu a vodiacich kladiek. Na ráme vozíka zdvihu je jeden pár teleskopických vidlíc. Nástup do kabíny zakladača je zo zadnej strany, kde sa nachádzajú skladacie dvere. Po nastúpení do kabíny je potrebné dvere úplne uzavrieť, pretože pri ich otvorenej polohe, nie je možné zapnúť ovládanie, a pohybovať tak zo zakladačom. Výšku sedačky a vodorovnú polohu je možné upraviť podľa požiadaviek obsluhy ovládacími prvkami umiestnenými na sedačke.

 

Regálový zakladač KPK RZ 2000 s teleskopickými vidlicami

 • menovitá nosnosť stola: 2000 kg + 1 obsluha
 • pojazdová rychlosť zakladače: max. 140 m/min FM
 • zdvihová rychlosť zakladače: max. 16 m/min FM
 • rýchlosť výsuvu vidlic: max. 10 m/min FM
 • maximálna výška zdvihu vidlíc od spodnej koľajnice: 11690 mm
 • minimálna výška zdvihu vidlíc od spodnej koľajnice: 937 mm

Regálový zakladač KPK RZ 1000 s automatickým ovládaním

Stohovací žeriav  TAKRAF MZ 5t/28m  s kabínou - rekonštrukcia

Stohovací žeriav je určený na manipuláciu s valcami uložených na kazetách z vagónov do regálov a z regálov na manipulačný vozík.

 • nosnosť žeriava na vidliciach: 5 000 kg
 • rozpätie žeriava: 28 000 mm
 • výška zdvihu: 9090 mm
 • rýchlosť zdvihu: 8 / 1,8 m/min FM
 • rýchlosť pojazdu mačky: 25 / 2,5 m/min FM
 • rýchlosť pojazdu žeriava: 63 / 6,3 m/min FM
 • rýchlosť otáčania stĺpa: 2 ot/min
 • celkový uhol natočenia stĺpa: 300 stupňov
 • napäťová sústava 3 x 500V, 50Hz
 • klasifikácia mechanizmu zdvihu podľa ISO: M5
 • celková hmotnost: 51 200 kg
 • inštalovaný príkon 60 kVA

Rekonštrukcia pôvodného žeriavu od firmy TAKRAF spočívala v dodávke novej mačky spolu s novým teleskopom, kabínou a vidlicami.
Vymenili sa všetky pohony na žeriave a dodávala sa nová elektroinštalácia. Zo stávajúceho žeriava zostala pôvodná len oceľová konštrukcia nosníkov mosta a priečnikov.