Cela konštrukcia je maximálne prispôsobená tvarom aj vyhotovením požiadavkám zákazníka.

Príklady vyhotovenia špeciálnych stĺpových žeriavov