NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Nosnú konštrukciu zdvíhadla tvorí nosník z valcovaného "I" profilu, vystuženého v prípade väčšieho zaťaženia dvoma"L" profilmi po stranách, prípadne z valcovaných profilov "HEA", "HEB" a "IPE". Nosník je možné upevniť rôznymi spôsobmi o konštrukciu budovy, alebo je možné vytvoriť samostatnú konštrukciu ukotvenú o podlahu.

KLADKOSTROJ

Zdvih bremena zabezpečuje elektrický retiazkový kladkostroj. Moderná konštrukcia kladkostrojov zaručuje bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Vysoká životnosť sa dosahuje použitím prevodových kolies s vysokokvalitnej ocele. Podľa požiadaviek je možné dodať zdvíhadlo s rôznymi typmi kladkostrojov (lanový, retiazkový ).K dispozícií sú rôzne rýchlosti zdvihov s mikrozdvihom i bez neho, s elektrickým pojazdom dvojrýchlostným i jednorýchlostným. Výšky zdvihu sú bežne od 3 do 12m, je možné dodať aj väčšie. Zdvíhadlo je možné vybaviť aj ručným retiazkovým kladkostrojom. Ovládacia sila pri ručnom kladkostroji nepresahuje 300N.

UCHOPENIE BREMENA

Štandardne sa pojazd. zdvíhadlo dodáva s jednoduchým hákom. Podľa požiadaviek užívateľa je možné na uchopenie bremena vyhotoviť rôzne prípravky (traverzy, špeciálne háky, samouchopovacie kliešte, magnety, váhy,...) na konkrétne prenášané bremená.


ELEKTROINŠTALÁCIA

Zdvíhadlá je možné dodať s kompletnou el.výbavou, rozvádzače osadené modernými el.prvkami, umožnujúcimi rôzne rýchlosti pohybov s možnosťou riadenia frekvenčnými meničmi . Taktiež podľa potreby a požiadaviek je zdvíhadlo vybavené koncovými spínačmi. Na želanie je možné dodať výbavu v nevýbušnom vyhotovení Ex.

OVLÁDANIE

Pojazdné zdvíhadlo je možné ovládať záves. ovládačom z podlahy haly, pre max. rýchlosť pojazdu kladkostroja 48m.min-1. Závesný ovládač môže byť napevno spojený s kladkostrojom, alebo môže byť na samostatnej zhrňovacej troleji. V prípade požiadavky je možné žeriav vybaviť inými druhmi ovládania (bezdrôtovým rádiovým,...). Pri ovládaní rádiovým ovládaním môže mať pojazd vyššiu rýchlosť ako 48 m.min-1.


PRÍVOD EL.ENERGIE

Elektrické napätie sa privádza ku kladkostroju zhrňovacím káblovým vedením, tvoreným pozinkovaným "C" profilom, vozíčkami a plochým káblom. Pri väčších dĺžkach dráhy zdvíhadla je vhodnejšie použiť zakrytú plastovú trolej.

HLUČNOSŤ

Hlučnosť kladkostroja je na veľmi nízkej úrovni, ktorú zaručuje jeho výrobca.


ZVLÁŠTNE VYHOTOVENIE

S výrobcom je možné dohodnúť rôzne varianty vyhotovenia, napr. na nosnom profile môžu byť dva, alebo viac nezávislých kladkostrojov.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Technologické zdvíhadlo, ktoré je určené pre ľahkú a stredne ťažkú prevádzku. Je vhodné pri prenášaný bremien medzi obrábacími strojmi a všade tam, kde je presne určená dráha prenášaného bremena. (Použitie v ďalšom prostredí, príp. ťažkej prevádzke, je treba prejednať u výrobcu).

Príklady vyhotovenia pojazdných a stacionárnych zdvíhadiel