Súčasťou dodávky žeriava sú je aj rôzne príslušenstvo, ktoré je štandardné napr. nárazníky a príslušenstvo ktoré je na požiadavku zákazníka napr. zariadenie na sledovanie činnosti žeriava tzv. "čierna skrinka"

Príklady dodávaného príslušenstva