Rekonštrukcie žeriavov

Príklady rekonštrukcií žeriavov: