Firma KPK navrhuje, vyrába a dodáva prepravné vozíky v rôznych vyhotoveniach
  • koľajové
  • bezkoľajové
  • technologické
  • vozíky s vážením

Príklady vyhotovenia rôznych verzií prepravných vozíkov