Požiadavky na moderný sklad hutného materiálu
  • priamy a rýchly prístup ku každej sortimentnej položke
  • čo najväčšie využitie objemu skladového priestoru, najmä výšky a minimalizácie potrebných obslužných priestorov
  • skvalitnenie triedenia a evidencie akosti polotovarov
  • minimalizácia pracnosti a počtu pracovníkov obsluhy
  • dokonalá a prehľadná evidencia so všetkými kvantitatívnymi,kvalitatívnymi a ekonomickými údajmi
Vyššie uvedené požiadavky spĺňajú v praxi overené skladovacie systémy na tyčový materiál o dĺžkach 3 až 12 m so zaveseným manipulátorom. Princíp tohto riešenia spočíva v tom,že špeciálne blokové regály sú obsluhované závesným manipulátorom na traverze mostového žeriava alebo špeciálneho zakladacieho žeriava, prechádzajúceho po dráhe na regáloch.

Závesný manipulátor je v prepravnej polohe nad regálmi vedený vodiacou konštrukciou pod mačkou a po spustení do regálu je vedený vodiacimi tyčami, ktoré sú súčasťou konštrukcie regálov. Závesný manipulátor má motoricky výsuvné teleskopické vidlice, ktoré premiestňujú materiál vo dvojici korýtok do podlažia regála a naopak. Po vhodnej úprave korýtok je možné skladovať aj iný materiál ako tyčový, čím sa skladový systém stáva univerzálny. V prípade,že skladovaný materiál bude skladovaný len zviazaný, použitie korýtok nie je potrebné.
Súčasťou dodávky automatizovaných systémov skladovania dodávaných KPK je aj komplexné riešenie manipulácie s materiálom pri zakladaní do systému a pri vychádzaní zo systému (obslužné žeriavy, manipulačné vozíky, traverzy, ...).
Moderné sklady hutného materiálu

PRÍKLADY ALTERNATÍV VYHOTOVENIA SKLADOV

Sklad s ukladaním polotovarov - zväzky alebo kazety - v rovnakom smere ako vstupujú a vystupujú zo skladu

Sklad s kazetami pre volné ukladanie skladovaného materiálu, uchopovaním za bočnú stranu kazety a úplnou evidenciou skladovaných položiek

Sklad so skladovaním materiálu v korýtkach, zakladaných do regálov v smere dráhy žeriava

Sklad s úplnou evidenciou skladovaných položiek a ich vážením na vstupe

Dalšie ukážky realizácií skladových systémov