NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Nosnú konštrukciu žeriava tvorí konzolové rameno z valcovaného "I", alebo "IPE" profilu. Rameno je otočne uložené na stĺpe z rúry podľa STN 425715.

KLADKOSTROJ

Zdvih bremena zabezpečuje elektrický retiazkový kladkostroj. Stĺpový žeriav môže byť vybavený aj ručným kladkostrojom. Moderná konštrukcia kladkostrojov zaručuje bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Vysoká životnosť sa dosahuje použitím prevodových kolies s vysokokvalitnej ocele. Výšky zdvihu sú bežne 3 m (ale aj viac). K dispozícií sú rôzne rýchlosti zdvihov s mikrozdvihom i bez neho, štandard je 4 až 8 m/min s mikrozdvihom. Pojazd kladkostroja s nosnosťou do 500 kg býva ručný, od 500 až 1000 kg elektrický dvojrýchlostný i jednorýchlostný. Kladkostroj je možné dodať aj bez pojazdu (stacionárny).

UCHOPENIE BREMENA

Štandardne sa stĺpový žeriav dodáva s jednoduchým hákom. Podľa požiadaviek užívateľa je možné na uchopenie bremena vyhotoviť rôzne prípravky (špeciál. háky, kliešte, magnety,...) na konkrétne prenášané bremená.

KOTVENIE

Stĺpový žeriav sa kotví štandardne do základu na skrutky, resp. ťažké kotvy.


OTOČ ŽERIAVA

Žeriav má valivé uloženie, z čoho vyplýva ľahká manipulácia s otáčaním. Otoč býva do 180 stupňov, do 270 stupňov alebo nx360 stupňov.Pre občasnú manipuláciu a nižšie nosnosti býva ručná otoč, v ostatných prípadoch a na požiadanie zákazníka je žeriav vybavený elektrickou otočou ramena žeriava. Pohon je realizovaný pohonnou jednotkou (elektromotor + závitovková prevodovka).

PRÍVOD EL.ENERGIE

Elektrické napätie sa privádza ku kladkostroju zhrňovacím káblovým vedením, tvoreným pozinkovaným "C" profilom, vozíčkami a plochým káblom. Prívod el.napätia ku žeriavu je káblom, umiestneným v podlahe alebo zhora. (Prívodný kábel až do hlavného vypínača zaistí užívateľ žeriavu).


ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Technologický halový žeriav, ktorý je určený na manipuláciu s bremenami v dielňach, v skladoch, v autoopravovniach a pre obsluhu obrábacích strojov. K jeho prednostiam patrí variabilnosť riešenia, nízka hmotnosť a moderný dizajn.

Príklady vyhotovenia stĺpových žeriavov