Klasifikácia KPK žeriavov a ich mechanizmov podľa noriem STN ISO 4301 a FEM (Federation Europeenne de la Manutention) určuje skupinové zatriedenie žeriava a jeho mechanizmov.

Slúži:

 1. pre obchodné a technické jednanie medzi kupujúcim a výrobcom žeriava na určenie požadovanej výkonnosti žeriava
 2. ako podklad konštruktérovi pre analýzu žeriava a jeho mechanizmov.

 

Výber správnej klasifikácie žeriava alebo pracovného cyklu pre žeriav a zdvíhacie zariadenie je rozhodujúce pre zákazníka, ktorý sa snaží vyvážiť počiatočnú investíciu do žeriavu s nákladmi na budúcu údržbu, ktorá bude potrebná.

Nasledovné štyri faktory sú najdôležitejšie požiadavky, ktoré by ste mali určiť, aby ste sa uistili, že váš žeriav je špecifikovaný pre správny pracovný cyklus a klasifikáciu:

 •  menovité zaťaženie – odhad maximálnej hmotnosti zdvíhaného bremena
 •  celkový počet hodín prevádzky za deň
 •  počet zdvihov – priemerný počet zdvihov a pojazdov mačky (kladkostroja) a celého žeriava za jednu hodinu
 •  vzdialenosť – priemerná dĺžka každého pohybu

Ďalšie faktory, ktoré nemusia priamo ovplyvniť klasifikáciu žeriavov, ale napriek tomu by sa mali brať do úvahy pri navrhovaní a špecifikácii žeriavu, sú:

 • rýchlosť – ako rýchlo dokáže žeriav prenášať bremená ? Koľko zdvihov za hodinu dokáže žeriav vykonať ?
 • požiadavky na údržbu – bude treba žeriav pravidelne servisovať a ako ovplyvní údržba alebo oprava výrobu a prestoje ?
 • prevádzkové prostredie – v akom type prostredia alebo podmienok bude žeriav pracovať ?
 • budúce potreby – sú plánované v budúcnosti zmeny alebo zvýšenia požiadaviek na výrobu ? Ak uvažujete žeriav využívať v ľahkej prevádzke, ale viete, že zdvíhate ťažšie bremená alebo používate svoj žeriav často, možno by bolo lepšie zvážiť použitie žeriavu pre ťažkú prevádzku.

Prečo potrebujete klasifikovať žeriavy podľa pracovného cyklu alebo druhu prevádzky ?

Klasifikácia žeriavov vám umožňuje vybrať si žeriav, ktorý je najúspornejšie a najbezpečnejšie navrhnutý pre vašu aplikáciu. Výber správneho pracovného cyklu alebo klasifikácie žeriava pomáha zabezpečiť, aby komponenty žeriavu boli dostatočne odolné, aby vydržali zaťaženie a požiadavky na používanie.

Dva žeriavy s rovnakou nosnosťou a rozpätím sa môžu líšiť v cene až niekoľko desiatok tisícov € , pretože žeriavy s vysokým zaťažením (napr. trieda žeriava A5) vyžadujú špecializované komponenty, ako sú kladkostroj, priečniky, motor, ložiská a ovládacie prvky. Žeriavy s nízkym pracovným cyklom sa môžu vybaviť štandardizovanejšími a úspornejšími komponentami, čo vedie k významným úsporám nákladov.

Pri navrhovaní žeriavu budete tiež chcieť venovať osobitnú pozornosť akýmkoľvek požiadavkám na budúce použitie. Ak si myslíte, že vaša výroba sa môže rozšíriť, čo môže viesť k vyššej kapacite zdvihov alebo zvýšeniu počtu zdvihov za deň, potom možno budete chcieť špecifikovať žeriav a komponenty, aby sa mohli prispôsobiť vášmu budúcemu rastu.

Ak sa trochu zamyslíte a zvážite, ako často budete žeriav používať, ako ťažko bude musieť váš žeriav pracovať a v akom prostredí bude pracovať, môžete získať celkom dobrý predstavu o tom, aký typ žeriavu bude najlepší pre vašu prevádzku a aký typ žeriavu bude najhospodárnejší.

Ak nešpecifikujete systém žeriava, bude to mať za následok nižšiu počiatočnú investíciu, ale z dlhodobého hľadiska vás to bude stáť viac údržby a prestojov. Ak nadhodnotíte žeriav, bude to mať za následok vyššie počiatočné náklady na systém žeriavov a dráh, ale z dlhodobého hľadiska bude mať menej údržby a prestojov.

Ak máte otázky týkajúce sa klasifikácie žeriavov alebo potrebujete ďalšie informácie ? Neváhajte nás kontaktovať. Odborníci z firmy KPK sú vždy pripravení poskytnúť pomoc pri zatrieďovaní žeriava podľa uvedených noriem.

 

Stavy zaťažovania žeriavov Q1 až Q4

Q1 – Žeriav len výnimočne zdvíha menovitú nosnosť a zvyčajne zdvíha len bremená s malou hmotnosťou
Q2 – Žeriav zdvíha len zriedka menovité zaťaženie a zvyčajne zaťaženie je asi 1/3 menovitej nosnosti
Q3 – Žeriav dosť často zdvíha menovité bremeno a zvyčajné bremeno je medzi 1/3 až 2/3 menovitého bremena
Q4 – Žeriav pravidelne zaťažovaný v blízkosti menovitej nosnosti

 

 

Skupinová klasifikácia žeriava ako celku ( triedy A1 až A8 ) podľa ISO 4301/1

Pre výpočet klasifikácie sa predpokladá že  pracovný cyklus žeriava začína od času kedy je žeriav pripravený zdvihnúť bremeno až po dobu kedy je pripravený zdvihnúť ďalšie bremeno.

Skupinová klasifikácia žeriava ako celku ( triedy A1 až A8 ) podľa ISO 4301/1
Q4 Q3 Q2 Q1 Trieda využívania žeriava podľa ISO Počet cyklov zdvihu počas životnosti žeriava Používanie žeriava
A2 až A4 A1 až A3 A1 až A2 A1 U0 až U2 63 000 nepravidelné príležitostné používanie, po ktorom nasledujú dlhé prestávky
A5 A4 A3 A2 U3 125 000 nepravidelné príležitostné používanie, po ktorom nasledujú dlhé prestávky
A6 A5 A4 A3 U4 250 000 pravidelné používanie v ľahkej prevádzke
A7 A6 A5 A4 U5 500 000 pravidelné používanie v prerušovanej prevádzke
A8 A7 A6 A5 U6 1 000 000 nepravidelné používanie v intenzívnej prevádzke
A8 A8 A7 až A8 A6 až A8 U7 až U9 4 000 000 použitie v intenzívnej prevádzke

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje niekoľko príkladov klasifikácie žeriavov a ich mechanizmov vo vzťahu k použitiu žeriavov.

Skupinová klasifikácia
Použitie zdvíhacieho mechanizmu podľa FEM 9.511 (STN ISO 4301) žeriava ako celku podľa STN ISO 4301-1 (STN 270103)
Údržbárske a montážne žeriavy pre príležitostné používanie 1Bm (M3) A3  A4 (J1  J2)
Montážne žeriavy pre pravidelné používanie 1Am (M4) A3  A5 (J2  J3)
Dielenské žeriavy 1Bm  1Am (M3  M4) A3  A5 (J2  J3)
Skladové žeriavy 2m  3m (M5  M6) A4  A6 (J2  J3)
Magnetové žeriavy 3m  4m (M6  M7) A6  A8 (J3  J6)
Automatické a špeciálne žeriavy 4m  5m (M7  M8) A6  A8 (J3  J6)

Pri voľbe typu kladkostroja (mechanizmu zdvihu) je dôležité okrem zvolenia nosnosti kladkostroja podľa maximálnej hmotnosti prenášaného bremena aj správne klasifikovať zdvíhací mechanizmus.

 

Klasifikácia mechanizmu napr. zdvihu, pojazdov a pod.

Celková doba využívania mechanizmu je teoretická doba, ktorá slúži pre navrhovanie súčiastok mechanizmu napr. ložisiek, prevodov, hriadeľov a pod.

Doba prevádzky Tm sa uvažuje len ako doba  pokiaľ je mechanizmus zaťažený !

 

Stav zaťažovania mechanizmu L1 až L4 podľa ISO  (1 až 4 podľa FEM):

L1   (1 podľa FEM) Mechanizmus alebo prvky mechanizmu, ktoré sú výnimočne vystavené maximálnemu zaťaženiu a zvyčajne na neho pôsobí len ľahké zaťaženia

L2   (2 podľa FEM) Mechanizmus alebo prvky mechanizmu sú vystavené častejšie maximálnemu zaťaženiu a zvyčajne na neho pôsobí stredné zaťaženie

L3   (3 podľa FEM) Mechanizmus alebo prvky mechanizmu sú veľmi často vystavené maximálnemu zaťaženiu a zvyčajne na neho pôsobia veľmi vysoké zaťaženia

L4   (4 podľa FEM) Mechanizmus alebo časti mechanizmu sú vystavené maximálnemu zaťaženiu pravidelne

 

tab.2 – Určenie klasifikácie mechanizmu podľa FEM, ISO

Určenie klasifikácie mechanizmu podľa  ISO a FEM
L4 L3 L2 L1 1 2 3 4
M3 M2 M1 T1 do 15 min 400 h V 0,12 1Dm 1Cm 1Bm
M4 M3 M2 M1 T2 od 15 min do 30 min 800 h V 0,25 1Dm 1Cm 1Bm 1Am
M5 M4 M3 M2 T3 od 30 min do 1 h 1600 h V 0,5 1Cm 1Bm 1Am 2m
M6 M5 M4 M3 T4 od 1 h do 2 h 3200 h V 1 1Bm 1Am 2m 3m
M7 M6 M5 M4 T5 od 2 h do 4 h 6300 h V 2 1Am 2m 3m 4m
M8 M7 M6 M5 T6 od 4 h do 8 h 12500 h V 3 2m 3m 4m 5m
M8 M7 M6 T7 od 8 h do 16 h 25000 h V 4 3m 4m 5m
M8 M7 T8 nad 16 h 50000 h V 5 4m 5m
Klasifikácia podľa normy ISO Trieda využívania mechanizmu Priemerná doba Tm predpokladanej dennej prevádzky Celková doba používania Klasifikácia podľa pravidiel FEM

 

 

tab.3 – Vzťah medzi klasifikáciou podľa FEM, ISO a GOST

ISO 4301-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
FEM 9.511 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m
GOST 1M 2M 3M 4M 5M
Zaťažovateľ % ED 25 30 40 50 60
Max. počet zapnutí zdvihu za hodinu c/h 90 120 150 180 240 300 360 360
Klasifikácia 3
Max. dĺžka jedného cyklu môže byť max. 10 min
Klasifikácia 3Výpočet zaťažovateľa:

súčet (t1+ t3) je čas keď zdvihový mechanizmus pracuje

%ED = [ (t1 + t3) / (t1 + t2 + t3 + t4 ) ] * 100

Výpočet priemernej doby prevádzky zdvihového mechanizmu za deň Tm

Závisí na dobe prevádzky zdvihového mechanizmu za deň. Vypočíta sa podľa nasledovného vzťahu:

Tm = ( 2 * H * C * T ) / ( 60 * V ) [ hod / deň ]
Klasifikácia 8

H – priemerná výška zdvihu [ m ]

C – počet cyklov za hodinu [ – ]

T – doba prevádzky zdvihového mechanizmu za deň [ hod ] = celková doba počas  všetkých pracovných smien za deň spolu.

V – zdvihová rýchlosť kladkostroja [ m/min ]

 

Príklad výpočtu klasifikácie

1.1 Vstupné údaje

 • max. hmotnosť prenášaného bremena Q = 5 000 kg
 • priemerná výška zdvihu H = 4 m
 • počet cyklov za hodinu C = 20
 • zdvihová rýchlosť kladkostroja V = 8 m/min
 • doba prevádzky mechanizmu zdvihu T = 8 hodín za deň (tzn. motor zdvihu pracuje celkovo 8 hod.)
 • stredná prevádzka „L2“

 

1.2 Výpočet

Priemená doba prevádzky zdvihového mechanizmu Tm :

Tm = ( 2 * H * C * T ) / ( 60 * V ) = ( 2 * 4 * 20 * 8 ) / (60 * 8) = 2,66 hod

Podľa tab.2 pre strednú prevádzku „L2“ je klasifikácia mechanizmu zdvihu FEM – 2m (ISO – M5)

 

1.3 Výber kladkostroja

Na zdvihanie bremena je potrebné zvoliť kladkostroj s nosnosťou 5000 kg, rýchlosť zdvihu 8 m/min a s klasifikáciou podľa FEM 2m (ISO – M5).