parallax background

Vypracovanie cenovej ponuky pre stĺpový žeriav

  maximálna nosnosť žeriava v kg  svetlá vzdialenosť od osi otáčania (prípadne steny) v mm  vyloženie žeriava v mm  minimálna svetlá výška haly (po osvetlenie, potrubie, ...) v mm  požadovaná výška zdvihu v mm

  Rýchlosť
  Štandardné rýchlosti pre pojazd kladkostroja sú 20/5 m/min.  Rýchlosť zdvihu v m/min  Rýchlosť pojazdu v m/min

  Pri kotvení do podlahy, hrúbka betónu v mm.  pri kotvení do podlahy  Kontaktné údaje