Základné rozmery stĺpových žeriavov

Kolesové tlaky a rozmery sú len INFORMATÍVNE. Podrobnejšie údaje Vám zašleme po upresnení parametrov žeriava. Hodnoty rozmerov žeriavov v tabuľkách (rozpätia, stavebné výšky,...) sú len informatívne.

Firma KPK vyrába žeriavy presne podľa požiadaviek zákazníka.

Klopný moment Mk, zvislá sila na základ Fx a vodorovná sila na základ Fy sú bez súčiniteľov. Sú určené len z vlastnej hmotnosti žeriava a bremena pre žeriav s nasledovnými parametrami:

  • žeriav je určený pre prácu v hale
  • rýchlosti zdvihu sú do cca. 5 m/min, rýchlosť pojazdu mačky cca. 20 m/min,
  • výška zdvihu žeriava: 3m
  • jednoduché vozíky pre kladkostroje
  • zaradenie žeriava podľa STN 270103: H2 D2 J3

Parametre žeriavov nad 6300 kg Vám zašleme na požiadanie.

Presné hmotnosti kladkostrojov sú uvedené na stránke pre lanové kladkostroje alebo retiazkové kladkostroje.