Objednávka servisného zásahu


  Kontaktné údaje
  Informácie o zariadení / žeriave


  Miesto, kde sa zariadenie (žeriav) nachádza.  Užívateľ musí zabezpečiť na servis bezpečnú zdvíhaciu plošinu z ktorej bude mať bezpečný prístup ku všetkým častiam zariadenia (žeriava).

  Zodpovedný pracovník objednávateľa, ktorý bude prítomný pri oprave a odovzdaní zariadenia (žeriava):
  Zodpovedný pracovník objednávateľa, ktorý zaistí odstávku zariadenia (žeriava) počas trvania opravy:
  Požadujete zaistenie skúšobného bremena?

  ánonie


  Zadajte hmotnosť v kg, ak požadujete zaistenie skúšobného bremena.  Zaistenie povolenia vstupu do objektu objednávateľa