parallax background

Vypracovanie cenovej ponuky pre mostový žeriav

  maximálna nosnosť žeriava v kg  výška po vrch koľajnice dráhy (ak je stávajúca) v mm  minimálna svetlá výška haly (po osvetlenie, potrubie, ...) v mm  rozpätie žeriava v mm  minimálna svetlá šírka haly v mm  požadovaná výška zdvihu v mm  Rýchlosť
  Štandardné rýchlosti pre pojazd kladkostroja: 20/5 m/min; žeriava: 40/5 m/min s frekvenčným meničom.  Rýchlosť pojazdu v m/min  Rýchlosť zdvihu v m/min  Rýchlosť pojazdu v m/min

  Celková dĺžka žeriavovej dráhy v metroch  Dĺžka poľa v metroch

  Kontaktné údaje
  Miesto, kde sa zariadenie (žeriav) nachádza.