Firma KPK navrhuje, vyrába a dodáva pre vodné diela rôzne technologické zariadenia
  • čistiace stroje
  • hradenia
  • lávky
  • mostové žeriavy s dráhami pre strojovne
  • stĺpové vonkajšie žeriavy
  • hradidlové žeriavy
Okrem nových zariadení robí firma KPK aj rekonštrukcie stávajúcich zdvíhacích zariadení

Príklady vyhotovenia rôznych zariadení pre vodné diela