Pomôcky pre projektovanie nosných konštrukcií pre žeriavy a žeriavové dráhy
Zaťaženie od rôznych typov žeriavov vyrábaných f.KPK

Pozn. Zaťaženie sú určené len orientačne. Podrobnejšie údaje Vám zašleme po upresnení parametrov žeriava. Hodnoty rozmerov žeriavov v tabuľkách (rozpätia, stavebné výšky,...) sú len informatívne.